شعر نوستالژیک گلنار

شعر نوستالژیک گلنار

بالا ابر، پایین کوه، سنگِ سخت

پایین جنگل انبوه

پر درخت

پایین‌تر دشتی دل باز

پر از گل

پایین‌تر چشمه و رود، قل و قل

 

پایین‌تر چند تا خونه، یه روستا

میون این خونه‌ها خونه‌ی ما

یه پیرهن سبز و زرد، با یه دســتــمــال آبــی

دســتــمــال آبــی یعنی تو شب‌ها ماه و ستاره

دســتــمــال آبــی یعنی لالایی کنار گهواره

دســتــمــال آبــی از مادرم یه یادگارِ

شعر نوستالژیک گلنار

لالا لالا گل پونه بیا مادر بیا خونه

لالا لالا گوله سوسن بیا مادر پیش من

لالا لالا گل نسرین تو رفتی من شدم غمگین

قد قد قد قدااااااا دســتــمــال زیبا

قولی قولی قولی قولیییییییی

دســتــمــال آبــی یعنی روزی شاد شبی مهتابی

باغ پر میوه سیب و گــلابــی

دســتــمــال آبــی یعنی یه شادی سوی بیداری

یا یه خواب خوش رویایی شیرین وقتی که خوابی

شعر نوستالژیک گلنار

دســتــمــال آبــی

دســتــمــال آبــی

یعنی خوشحالی یعنی بیتابی

من هم که شادم

من که خوشحالم

بخاطر توس ای تو دســتــمــالــم…!!!

وای خدا جون دســتــمــالــم

دســتــمــال، باد دســتــمــال و برد!

بدون نظر