حریم خصوصی

Privacy Policy

tootfarangi application keeps all the information you receive from users(names, emails,passwords) safe and secure and will not share it with any other organization or department

And the tootfarangi application can’t be updated by any other method other than Google Play

the tootfarangi application prevent violent and adult content in application and website and provide a safe environment for your children

 

حریم خصوصی

اپلکیشن توت فرنگی تمام اطلاعاتی که از کاربران دریافت میکند ایمن و محفوظ نزد خود نگه میدارد و با هیچ سازمانی و بخش دیگری به اشتراک نخواهد گذاشت.

اپلیکیشن توت فرنگی را تنها از گوگل پلی میتوانید دانلود و بروزرسانی بفرمایید.

و هینطور اپلیکیشن توت فرنگی از محتوای خشونت آمیز و بزرگسال در اپلیکیشن و سایت خود جلوگیری کرده و محیطی امن برای کودکان شما فراهم میکنم