شعر نوستالژیک خوشحال و شاد و خندانم

شعر خوشحال و شاد و خندانم

خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می‌دانم

خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من
جوانم.

در دلم غمی ندارم
زیرا هست سلامت جانم
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم.

شعر خوشحال و شاد و خندانم

بیایید باهم بخوانیم
ترانه‌ی جوانی را
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم.

گل بریزم من
از روی دامن بر روی خرمن
شادانم

بدون نظر