شعر خواب نی نی

شعر خواب نی نی

نی نی خوبه کوچولو

خوا‌بیده توی ننو

همه آروم و ساکت

نشستن روی زیلو

 

بابا می خو‌اد بره راه

یواش و رو نوک پا

نکنه بیدار شه نی نی

گریه کنه وای خدا

 

مامان النگوهاشو

چسبونده محکم به هم

نخورن به هم جیرینگی

نی نی بترسه کم کم

 

با این همه مراقب

نی نی خوابیده راحت

می خوابه توی خوابش

می خنده با محبت

 

ترانه سرا : ریحانه آبشاهی

بدون نظر