گل همه رنگش خوبه

گل همه رنگش خوبه

آنچه در محصول «ترانه های شاد گل همه رنگش خوبه» می بینید:

جشن الفبا (س – ی) ، (در مدرسه زنبورها حروف خود را با کلمات زیبا ، در قالب شعر و ترانه های موزیکال و شاد به همراه صداها و حرفها و دیکته گوی صحیح کلمات ، به کودکان معرفی میکنند.