کلاغ پر گنجشک پر

کلاغ پر گنجشک پر

آنچه در محصول «کلاغ پر گنجشک پر» می بینید:

ترانه های کودکانه شاد و آموزنده :

تشویق به بازی کردن با دوست ها ،تشویق به خوردن صبحانه، نهار و شام ، نظافت و بهداشت و …