موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز (۱۰ روز اول)

موفقیت نامحدود در 20 روز (10 روز اول)

کارگاه موفقیت
موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – Tony Robbins / آنتونی رابینز (۱۰ روز اول)
این مجموعه شامل ۱۰ قسمت اول میباشد.

سخنران: آنتونی رابینز

مترجم: صادق خسرونژاد

ویراستار: فرهاد رودی

با صدای: مجید عسگری

باکس دانلود

۱۰۰۰۰ تومان

روز اول سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۵:۰۰ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز دوم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۵۰:۱۰ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز سوم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۴:۳۹ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز چهارم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۵۵:۲۶ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز پنجم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۵۴:۳۶ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز ششم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۶۷:۵۲ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز هفتم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۴۵:۵۹ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز هشتم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۴۴:۱۳ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز نهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۲۸:۱۰ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز دهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۲۷:۵۹ دقیقه

نمونه ویدیو

    مشخصات
  • شماره مجوز 811079046416
  • مدت زمان هر قسمت 30 الی 60 دقیقه
  • کیفیت 128
  • نوع محصول mp3
  • روش خرید نسخه دانلودی

مشابه

دیدگاه کاربران