موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز (۱۰ روز پایانی)

موفقیت نامحدود در 20 روز (10 روز پایانی)

کارگاه موفقیت
موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – Tony Robbins / آنتونی رابینز (۱۰ روز پایانی)
این مجموعه شامل ۱۰ قسمت پایانی میباشد.

سخنران: آنتونی رابینز

مترجم: صادق خسرو نژاد

ویراستار: فرهاد رودی

با صدای: مجید عسگری

باکس دانلود

۱۰۰۰۰ تومان

روز یازدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۴:۲۹ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز دوازدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۴۳:۳۷ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز سیزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۷:۱۴ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز چهاردهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۴۲:۳۱ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز پانزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۵۰:۴۹ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز شانزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۶۱:۰۱ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز هفدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۴:۲۸ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز هجدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۵:۳۸ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز نوزدهم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۲۶:۰۸ دقیقه

۱۰۰۰۰ تومان

روز بیستم سمینار موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز – مترجم: صادق خسرونژاد – با صدای: مجید عسگری – ۳۵:۵۸ دقیقه

نمونه ویدیو

    مشخصات
  • شماره مجوز 811079046416
  • مدت زمان هر قسمت 30 الی 60 دقیقه
  • کیفیت 128
  • نوع محصول mp3
  • روش خرید نسخه دانلودی

مشابه

دیدگاه کاربران