ماشین مشتی ممدلی

ماشین مشتی ممدلی

آنچه در محصول «ترانه های شاد ماشین مشتی ممدلی – حسنی و همیار پلیس» می بینید:

آموزنده: آشنایی با وسایل حمل و نقل و جابجایی (اتومبیل – قطار – هواپیما – کشتی – اتوبوس – دوچرخه) و فرهنگ استفاده از آنها و …