لی لی حوضک

لی لی حوضک

آنچه در محصول «ترانه های شاد لی لی لی لی حوضک – فینگیلی و جینگیلی ۲» می بینید:

آموزنده: احترام به بزرگتر ها – باهم بودن – خانواده – مطالعه کتاب – بازی های قدیمی – شکر خداوند و …