عمو زنجیر باف

عمو زنجیر باف

آنچه در محصول «ترانه های شاد عمو زنجیر باف – فینگیلی و جینگیلی ۱» می بینید:

آشنایی با شمارش اعداد ، الفبای انگلیسی ، تشویق کودکان به صداقت ، بهداشت ، ورزش ، بازی های محلی و …

آموزنده: آشنایی با بهداشت و نظافت دورهم غذا خوردن و با خانواده بودن ، تشویق به مسواک زدن و …