شیر و خرگوش

شیر و خرگوش

آنچه در محصول «شیر و خرگوش بلا» می بینید:

ترانهای کودکانه شاد و آموزنده : آموزش کودکان به تفکر و دانا بودن در کار ها ، تشویق کودکان به صداقت و نتیجه کار خوب و نیک و موفق بودن در کارها و …