روباه بلا و زاغک

روباه بلا و زاغک

آنچه در محصول «روباه بلا و زاغک» می بینید:

ترانه های کودکانه شاد و آموزنده : دوری از خود پسندی و غرور ، احترام به پدر و مادر ، بهره گرفتن از تجربه بزرگتر ها ، ویژگی دوستان واقعی و …