دانا ، سارا و بابایی مزرعه دار

دانا ، سارا و بابایی مزرعه دار

آنچه در محصول ترانه های شاد و آموزنده «دانا و سارا و بابایی مزرعه دار» می بینید:

ترانه های کودکانه شاد و آموزنده: آموزش ساعت ، اعضای بدن ، اعضای خانواده ، آشنایی با مزرعه و حیوانات ، تشویق به صداقت و …