دالی دانا ، دالی سارا

دالی دانا ، دالی سارا

آموزنده: آموزش بازی و ریاضی ( شمارش اعداد یک تا ده ، با شعر و ترانه ) ، شادی و خوشحالی و …

آنچه در محصول «دالی دانا دالی سارا» می بینید:

آشنایی با اعداد ، آموزش ریاضی و بازی ، آموزش شمارش اعداد به کودک ، به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی همراه با زیرنویس فارسی و انگلیسی