حسنی و لوبیای سحرآمیز

حسنی و لوبیای سحرآمیز

آنچه در محصول «حسنی و لوبیای سحرآمیز» می بینید:

تشویق کودکان به گوش کردن به حرف پدر و مادر و امید داشتن و تلاش و کوشش برای موفقیت