حسنی نگو بلا بگو

حسنی نگو بلا بگو

ترانه های شاد و آموزنده:

آشنایی با رنگ ها، فصل ها، روزهای هفته و اشکال پایه (مربع، مثلث، دایره، مستطیل و …)

آموزنده: فصل ها، اعداد و اشکال، رنگ ها، رنگین کمان و باران و …