حسنی در شهر میوه ها

حسنی در شهر میوه ای

ترانه های شاد و آموزنده:

آموزنده: آموزش میوه ها ، معرفی میوه ها ، فواید میوه ها و ترغیب کودکان به خوردن میوه ها با ترانه های شاد

آشنایی با میوه ها و خواص و فواید آنها و تشویق بچه ها به خوردن میوه ها