حسنی در شهر الفبای انگلیسی 2

حسنی در شهر الفبای انگلیسی 2

آنچه در محصول «حسنی در شهر الفبای انگلیسی قسمت دوم» می بینید:

ترانه های شاد و آموزنده حسنی در شهر الفبای انگلیسی شامل آموزش الفبای انگلیسی قسمت دوم (حروف O تا Z) با ترانه های شاد و دیکته و امتحان