حسنی در شهر الفبای انگلیسی 1

حسنی در شهر الفبای انگلیسی 1

آنچه در محصول «حسنی در شهر الفبای انگلیسی قسمت اول» می بینید:

ترانه های شاد و آموزنده حسنی در شهر الفبای انگلیسی شامل آموزش الفبای انگلیسی قسمت اول (حروف A تا N) با ترانه های شاد و دیکته و امتحان