بچه ریزه میزه

بچه ریزه میزه

آنچه در محصول ترانه های شاد و آموزنده «بچه ریزه میزه ببین چقدر تمیزه» می بینید:

تشویق به صبحانه خوردن ، تمیزی و نظافت ، آزار نرساندن به حیوانات ، مهر ورزی کردن ، دوری از عجله و …