اسامی برندگان دوره قبل

اسامی برندگان دوره قبل توت فرنگی ، به شرح زیر اعلام شد. کد تخفیف 50 درصدی ویژه خرید ترانه های کودکانه از سایت توت فرنگی ، به تمام برندگان زیر از طریق پیامک ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی شماره همراه
پویان دهقانی 0913xxx0192
محدثه اکبرزاده 0911xxx0534
مریم سادات سعادتبین 0919xxx4288
حسین ملکی 0919xxx9076
اکبر لطفی 0912xxx2169
آرش میرزازادی 0919xxx5178