اسامی برندگان دوره قبل

اسامی برندگان دوره قبل توت فرنگی ، به شرح زیر اعلام شد. کد تخفیف ۵۰ درصدی ویژه خرید ترانه های کودکانه از سایت توت فرنگی ، به تمام برندگان زیر از طریق پیامک ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی شماره همراه
پویان دهقانی ۰۹۱۳xxx0192
محدثه اکبرزاده ۰۹۱۱xxx0534
مریم سادات سعادتبین ۰۹۱۹xxx4288
حسین ملکی ۰۹۱۹xxx9076
اکبر لطفی ۰۹۱۲xxx2169
آرش میرزازادی ۰۹۱۹xxx5178