بارون میاد جر جر

بارون میاد جر جر

آنچه در محصول ترانه های شاد و آموزنده «بارون میاد جر جر» می بینید:

آشنایی با رنگ های نقاشی و اشکال ، باران و آب و هوا ، نعمتهای خداوند و راستگویی و فصلهای مختلف سال ، تشویق به غذا خوردن ، تشویق به سلام کردن