کاردستی هایی که جنبه تزیینی دارند می توانند شور و اشتیاق کودک را نسبت به فعالیت های خلاقانه افزایش دهند.

این گل طرح قلب نیز یکی از همان کاردستی ها است که می تواند توسط خود کودک ساخته شده و در دکوراسیون اتاق او استفاده شود.

به این ترتیب کودک همواره نمادی از توانایی های خود را می بیند و انگیزه لازم برای ساختن کاردستی های جدید را پیدا می کند.

 

 

کاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلب