کاردستی هایی که جنبه تزیینی دارند می توانند شور و اشتیاق کودک را نسبت به فعالیت های خلاقانه افزایش دهند.

این گل طرح قلب نیز یکی از همان کاردستی ها است که می تواند توسط خود کودک ساخته شده و در دکوراسیون اتاق او استفاده شود.

به این ترتیب کودک همواره نمادی از توانایی های خود را می بیند و انگیزه لازم برای ساختن کاردستی های جدید را پیدا می کند.

 

 

کاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلبکاردستی گل طرح قلب

بدون نظر