کاردستی زیبای گل آفتاب گردان می تواند پروژه ای با همکاری مشترک بین والدین و فرزندان باشد و اوقات خوش را برای آن ها رقم بزند.

لوازم مورد نیاز:

  • کاغذ رنگی
  • ماژیک
  • لوبیا
  • چسب حرارتی یا قطره ای

 

 

کاردستی گل آفتاب گردانکاردستی گل آفتاب گردان

بدون نظر