ساختن این پرنده های کاغذی با نظارت والدین می تواند مهارت های کودکان در زمینه های نقاشی، رنگ آمیزی، کار با قیچی و استفاده از چسب را به چالش بکشد.

 

 

کاردستی پرنده کاغذیکاردستی پرنده کاغذیکاردستی پرنده کاغذی

بدون نظر