زیبایی لوازم التحریر از جمله محرک هایی است که می تواند علاقه کودکان به درس و مطالعه را بیشتر کند. این کاردستی مداد ساده را به یک قلم پر زیبا تبدیل می کند.

بدون نظر