در این مطلب از بخش آموزش و بازی توت فرنگی ، نحوه ساخت حروف الفبای انگلیسی با کاغذ آموزش داده میشود تا کودکانتان بهتر و سریعتر بتوانند الفبای انگلیسی را یاد بگیرند. هر چند کتاب های بسیاری در این زمینه در کتابفروشی ها وجود دارند اما زمانی که خود کودک آن را بسازد ارزشمندتر است.

ابتدا طرح هر کدام از حروف الفبای انگلیسی را روی کاغذ یا کارتن رسم کنید سپس با کمک کودکتان حروف را قیچی کنید.

 

پیشنهاد میشود در ساخت این کاردستی حتما حروف الفبای انگلیسی را به ترتیب ایجاد نمایید. همچنین برای ساخت آن به وسایل زیر نیاز است.

  1. مقداری کارتن یا کاغذ
  2. چسب
  3. خودکار یا مداد رنگی
  4. قیچی

 

کاردستی حروف الفبای انگلیسیکاردستی حروف الفبای انگلیسیکاردستی حروف الفبای انگلیسیکاردستی حروف الفبای انگلیسی

یک نظر