تقویم هایی با تزیین کاردستی اوریگامی.

امروز برای کودکان عزیز شما آموزش چند طرح اوریگامی را آماده کرده ایم.

تنها چیزی که لازم است کاغذ های رنگی و کمی حوصله برای یادگیری است.

 

 

بدون نظر