با استفاده از کاغذ رنگی، قیچی و مقداری چسب حتی در روز های گرم تابستان نیز می توانید ساختن آدم برفی را با فرزندان خود تمرین کنید.

 

 

کاردستی آدم برفی کاغذیکاردستی آدم برفی کاغذیکاردستی آدم برفی کاغذیکاردستی آدم برفی کاغذی

 

 

بدون نظر