همایش سلامت و زندگی

 

صدرا تقدیم می کند
همایش سلامت و زندگی
در همایش سلامت و زندگی
با سخنرانی دکتر ها و اساتید متخصص
مکان: مجموعه ایوان شمس (تهران، تقاطع خیابان جلال آل احمد و اتوبان کردستان )
—————————