این نقاشی می تواند فصل تابستان را به عنوان فصلی پر از سرگرمی های جذاب در ذهن کودک شما ثبت کند. اجازه دهید کودک با خلاقیت خود رنگ های مناسب این فصل را تشخیص داده و به عنوان جایزه این نقاشی را رنگ کند.

بدون نظر