اگر فرزندان شما از کمبود اشتها رنج می برند، می توانید با استفاده از غذا های تزیین شده آن ها را به غذا خوردن تشویق کنید.

حتی می توانید از آن ها برای تهیه ساندویچ و غذا کمک بگیرید.

طرز تهیه ساندویچ های برای کودکطرز تهیه ساندویچ های برای کودکطرز تهیه ساندویچ های برای کودک

طرز تهیه ساندویچ های برای کودک

بدون نظر