شعر نوستالژیک حسن و خانم حنا (بهار شده)

شعر نوستالژیک حسن و خانم حنا (بهار شده)

بهار شده گل اومده

چه چه بل بل اومده

 

عطر خوش بنفشه ها

موسم سنبل اومده

 

ابرای توی آسمون

رفتند و آفتاب اومده

 

ستاره ها که در میان

انگار که مهتاب اومده

 

چشمات و روی هم بذار

بخواب که موقع خواب اومده

 

لالایی لالایی لالایی

لالایی لالایی لالایی

لای لای لای

یک نظر