مطابق تصویر زیر ، با دقت روی خط چین ها خط بکشید تا شکل زنبور کامل شود. سپس میتوانید طبق سلیقه خودتان زنبور را رنگ آمیزی کنید.

یک نظر