گفتن کلمات بر روی همه ی انسانها تاثیر بسیار زیادی دارد حال آنکه آن کلمه از چه کسی باشد و چند بار و چگونه گفته شود تاثیر آن بیشتر میشود .
حال فکر کنید کودک که در حال رشد و بزرگ شدن است و میخواهد مراحل زندگی را طی کرده و برای خود ثبت کند چقذ گفتن جملات و کلمات بر روی آن تاثیر گذار است ، حال فکر کنید این کلمات و گفتار از نزدیکترین شخص به کودک گفته شود مثل والدین و باز تصور کنید هر چقدر بیشتر تکرار شود تاثیر آن بر کودک بیشتر میشود و محکم تر به شخصیت او پیوند میخورد .
شاید داستان آلبرت انیشتین را شنیده باشید که به دلیل تکلم کم او به او لقب کند ذهن داده ،اما مادر او با درایت دائم او را باهوش تلقی میکرد و او با مدریت مادر به جایگاهی که می باید رسید
حال فکر کنید مادر هم او را دائم کند ذهن لقب میداد …..
کلمات که ما استفاده میکنیم دارای بار معنایی بالایی هست پس بهتر است برچسب های منفی به کودکان خود نزنیم و به جای آن از کلمات و واژه های مثبت و سازنده استفاده کنیم .
نکته قابل توجه این است که نباید کودکی را که یک موردی دارد دقیقا اون مورد را مثبت کنیم و بگوئیم چرا که این نوارش کلامی کاملا مصنوعی بوده و کودک را دچار حال بد میکند
مثلا کودکی که بد خط است نباید گفت چه خط زیبایی داری میتوان اورا تشویق به زیبا نوشتن کرد اما نباید خط بد او را زیبا خواند چرا که کودک می فهمد و برای خودش تمسخر آمیز است
مهم این است که نکات مثبت کودک خود را شناخته و پیدا کنید و روی آن نکته ها تمرکز کرده و آنها را تقویت کنید و دائما به او بگوئید
کودکی که دائما تحقیر میشود و از کلمات نامناسب مثل بی عرضه، خنگ و …برایش استفاده میشود دارای آینده ی خوبی نخواهد بود پس به جای آن به کودکانتان برچسب های مثبت بزنید تا در آینده کودکانی درخشان داشته باشید.

برچسب-زدن-به-کودک

 

کارشناس روانشناسی | خانم شریعتی

 

بدون نظر
مطالب مرتبط