پیچیده ترین طرح های نقاشی وقتی به مراحل گوناگون تقسیم بشوند خیلی راحت تر قابل اجرا هستند. سعی کنید این موضوع را هر چه سریع تر به کودکان آموزش بدهید تا اعتماد به نفس کافی برای خلق نقاشی های زیبا را به دست بیاورند.

آموزش مرحله به مرحله نقاشی اژدها

بدون نظر