برای ساختن این کلاژ کافیست تکه هایی از پارچه های قدیمی یا اصطلاحا دور انداختنی را به همراه چسب در اختیار کودک قرار دهید.

فراموش نکنید که مراحل قیچی کردن پارچه ها باید با نظارت مستقیم والدین یا توسط والدین صورت پذیرد.

آموزش ساخت کلاژ پارچه ای حیواناتآموزش ساخت کلاژ پارچه ای حیواناتآموزش ساخت کلاژ پارچه ای حیواناتآموزش ساخت کلاژ پارچه ای حیوانات

بدون نظر