این کاردستی زیبا با استفاده از برگ های رنگارنگ و یک رول دستمال کاغذی ساخته شده است.

 

 

آموزش ساخت کاردستی درخت پاییزیآموزش ساخت کاردستی درخت پاییزیآموزش ساخت کاردستی درخت پاییزیآموزش ساخت کاردستی درخت پاییزی

بدون نظر