این کاردستی مهارت های نقاشی، کار با قیچی و رنگ آمیزی کودک را به چالش می کشد.

حاصل کار نیز می تواند به عنوان تزیینات در اتاق خواب کودک نصب شود.

 

 

آموزش ساخت کاردستی خرس کاغذیآموزش ساخت کاردستی خرس کاغذیآموزش ساخت کاردستی خرس کاغذیآموزش ساخت کاردستی خرس کاغذیآموزش ساخت کاردستی خرس کاغذیآموزش ساخت کاردستی خرس کاغذیآموزش ساخت کاردستی خرس کاغذی

بدون نظر