کاردستی جالبی که برای گم نکردن صفحات کتاب طراحی شده است و طرح فانتزی آن می تواند انگیزه ای مضاعف برای مطالعه کردن را در کودکان به وجود آورد.

آموزش ساخت لا کتابی طرح کرم

آموزش ساخت لا کتابی طرح کرمآموزش ساخت لا کتابی طرح کرم

بدون نظر