آموزش زبان انگلیسی جادویی (مجیک) ۱

آموزش زبان انگلیسی جادویی (مجیک) ۱

آنچه در محصول «انگلیسی جادویی 1» می بینید:

ترانه های کودکانه شاد و آموزنده :

آموزش انگلیسی کودکان از طریق کارتون ،با روش تمرین و تکرار ، پرسش و پاسخ ، بازی کردن ، زنگ تفریح و …